Tacksamhet hos chokladogram

Tacksamhet | thankfulness, skicka choklad med din hälsning

Tacksamhet kan uttryckas med ord (tack), gester eller gåvor, framförallt med choklad från Chokladogram. Vanliga tacksamhetsgester är applåder eller en kram.

Att visa tacksamhet görs bäst med en god present - skicka choklad från Chokladogram med din hälsning <3.

Tacksamhet är en positiv känsla eller attityd inför något som någon annan har gjort. Den handling som kan ge upphov till tacksamhet är något som

(a) på något sätt kostade personen som utförde handlingen

(b) upplevs värdefullt av den som känner tacksamhet

(c) var en medveten handling

Otacksamhet är inte bara en brist på tacksamhet utan kan även vara en egen, negativ, attityd. Otacksamhet kan exempelvis uppstå som en följd av att personen som utför en handling inte har (eller inte upplevs ha) ärliga motiv, men också som ett resultat av exempelvis prestige inför en faktiskt välmenad handling, något som kan upplevas negativt av en tredje person.

Produkter

Handla

Information