Cyber Monday

Cyber Monday (svenska: Cybermåndagen) kallas första måndagen efter den amerikanska Thanksgivingdagen, och markerar starten för julhandeln över Internet. Begreppet myntades 2005 av Ellen Davis sedan trenden inletts runt 2002-2003.

Även i andra länder förekommer företeelsen. I Storbritannien kallas dagen även för "Maniska måndagen" (engelska: Manic Monday). I Sverige slog företeelsen igenom runt 2010 och runt 2013 hade den vunnit mark.
Produkter

Handla

Information